Fastigheter i Östergötland

Vi förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter, inom områdena för industri, lager och handel.

Realkonsult arbetar i nära samverkan med kunderna och bidrar kontinuerligt till att förbättra deras affärsmöjligheter och konkurrenskraft. Genom aktiv affärsutveckling, fokus på kassaflöden och effektivt utnyttjande av balansräkningen skapas förutsättningar för kunderna att driva en sund och lönsam verksamhet.

Basen för Realkonsults verksamhet är kompetens inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, analys, köp & försäljning, marknad och projektgenomförande.
Närstående bolag till Realkonsult

Realkonsult är helägt dotterbolag till Gomåttet AB. Via koncernbolag är Realkonsult systerbolag till Triofast AB.