Försäljning och förvarv av fastigheter

Strategiskt försäljning och förvärvning av fastigheter

Realkonsult hjälper kunden att fokusera på kassaflöden och effektivt utnyttjande av balansräkningen för att skapa förutsättningar att driva en sund och lönsam verksamhet. Detta uppnås genom igångsättande, genomförande och avyttring eller transaktioner genom bolagsöverlåtelser.

Realkonsult är en aktiv partner som arbetar situationsanpassat. Varje uppdrag och transaktion är unik och stöds av en skräddarsydd försäljningsstrategi. Realkonsult arbetar även med förvärvsprocessen som omfattar aktiviteter såsom identifiering, tillträde och anskaffning av
kapital & lån.

Vår erfarenhet från fastighetsförvaltning och egenägda fastigheter ger såväl Köpare som Säljare proffesionell hantering av försäljningsprocessen där samtliga relevanta delar lyfts fram.

Vi samarbetar med kompetenta rådgivare inom såväl juridik som fastighetsekonomi och finans.

Kontakta Realkonsult

Ta kontakt med oss idag så hjälper vi dig med dina lokalfrågor.

info@realkonsult.se
013-15 25 90