Fastigheter med fokus på hyresgästen

Fastighetsutveckling

Realkonsult utarbetar strategianalyser för såväl fastighetsutveckling som fastighetsförädling och utgår alltid ifrån kundens förutsättningar. Genom vår kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda rådgivning och projektledning med ett helhetsperspektiv. Realkonsults fokus ligger på kommersiella fastigheter och har planerat flera handelsområden.

Att ha rätt sammansättning av hyresgäster ökar såväl attraktionskraften som reklamvärdet vilket ökar avkastningspotentialen för både hyresgäster och fastighetsägaren. Realkonsult genomför analyser av fastigheter där bland annat utvecklingspotential, fastighetsvärdet, budget och finansiering utvärderas.

Kontakta Realkonsult

Ta kontakt med oss idag så hjälper vi dig med dina lokalfrågor.

info@realkonsult.se
013-15 25 90

Fastighetsskötsel

Vi utför fastighetsskötsel uppdrag omfattande allt från fastighetsskötsel till teknisk och ekonomisk förvaltning. Vi bidrar till att öka värdet på fastigheten genom lokal närvaro och professionell förvaltning, uthyrning förekommande inom branschen.

Fastighetsförvaltning

Realkonsult erbjuder kvalificerad rådgivning vid fastighetsförvaltning. Målsättningen är att hjälpa kunden att förvalta och utveckla fastigheten för att maximera värdeutvecklingen, minimera risker och säkerställa en positiv beläggningsutvecking i ett längre perspektiv. Realkonsult är en aktiv partner som arbetar situationsanpassat med utgångspunkt i kundens och fastighetens förutsättningar.