Framtidssäkra dina fastighetsbeslut

Maximera ditt fastighetsbeslut med Realkonsult

Realkonsult är din pålitliga partner när det gäller fastighetsbeslutsunderlag och strategiutveckling. Vi erbjuder en mångfald av analysmodeller, inklusive marknadsanalys, hyres- och fastighetsmarknadsprognoser, attraktionskraftsanalyser, riskbedömningar samt investerings- och finansieringsanalyser.

I projektform skapar vi den optimala strategin med fokus på fastighetsekonomi och dina specifika förutsättningar. Vi är med dig genom hela strategiprocessen och tar ansvar för att genomföra den beslutade handlingsplanen, säkerställa att målen uppnås, och vi gör detta med vår djupa kompetens inom fastighetsförvaltning och vårt omfattande nätverk.

Våra fastighetsvärderingar, oavsett om det gäller nuvarande eller planerad användning, utmärks av vår omfattande erfarenhet och omfattande marknadskunskap. Vi har även förtroendet från banker och andra ledande aktörer som våra kunder.

Kontakta Realkonsult

Ta kontakt med oss idag så hjälper vi dig med dina lokalfrågor.

info@realkonsult.se
013-15 25 90